Konklusion

En 3D printer på TechLab


Jeg bearbejder stadig alle de mange indtryk jeg fik på denne spændende tur.
Jeg har indtil videre valgt at dele mine reflektionen op i kategorier

 1. Oplevelsen af området omkring og byen San Francisco
 2. Reflektioner over ideen med turen og min del af den
 3. Hvordan fungerede selve studieturdelen?
 4. Samværet i gruppen
 5. Oplevelsen af de institutioner vi besøgte
  1. Reflektioner over læringsdelen
  2. Reflektioner over de tekniske ting
  3. Reflektioner over skoleformer
  4. Reflektioner over det at tænke stort
  5. Reflektioner over hvad kan vi lære og bringe med hjem?
Flemming foran Brightworks

Ingen kommentarer:

Send en kommentar